Arvsrätt

Om arvsrätt

Arvsrätt är en samlad beteckning över de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter en person som avlidit.

Arvsrätt innefattar även bouppteckningar, arvskifte, gåvor och testamenten.

Man delar in de som har rätt att ärva enligt lag i olika arvsklasser. Ett testamente kan sätta den arvsrätt som finns i lag ur spel.

Vad vi kan hjälpa dig med

  • Bouppteckning
  • Arvskifte
  • Gåvobrev
  • Testamente

Begär konsultation

Vi kontaktar dig angående ditt ärende så fort vi kan.