realinvesteringar

Investeringar

Vera Konsultbyrå är här för att guida dig genom investeringsprocessen så att du kan fatta smarta ekonomiska beslut. Vi hjälper dig att hantera detta och sätta upp sunda finansiella mål – och vi förklarar på ett enkelt språk viktiga investeringsbegrepp, olika typer av investeringar samt svarar på eventuella frågor.

Investeringar i fysiska tillgångar, exempelvis infrastruktur, byggnader eller maskiner. Pengar som investeras i utrustning, maskiner, byggnader, ädelmetaller etc. snarare än i aktier eller obligationer.

  • Råvaror som olja, ädelmetaller , guld, silver m.m.
  • Fastigheter
  • Skog

Läs gärna mer om investeringar i råolja, gas och bensin

Investeringar i värdepapper och andra finansiella instrument som förväntas ge direkta inkomster.

  • Investera i fonder, aktier och värdepapper.
  • Investera i energi och el
  • Investera i företag

En blandad grupp som kan bestå av rättigheter som patent och upphovsrätt m.m.

  • Produktutveckling, logotype, varumärken m.m.
  • Webbplatser, domännamn, design och utseende
  • Dataprogram, dataspel och databaser m.m.

Behöver du hjälp med ett nytt projekt?

Kontakta oss idag!