Migrationsrätt

Om Migrationsrätt

Juridiska experter på din sida

Immigrationslagen är ett område som kan vara mycket förvirrande för alla som inte har utbildats inom området. Om du behöver råd om invandringslag kan det vara skrämmande att förstå detaljerna i situationen.

Vi är experter på detta område och är här för att hjälpa människor att hitta sig igenom invandringsprocessen.

Råd, ansökningar och överklaganden

När du kontaktar oss för att hjälpa dig med ditt ärende väljer du en jurist som kommer att vara där för att vägleda dig och representera dig under hela processen att immigrera till Sverige.

Vi hjälper dig att göra din ansökan, vi kommer att vara vid din sida och arbeta för att göra allt så enkelt och begripligt som möjligt. Om din första ansökan misslyckas kan vi också vägleda dig genom överklagandeprocessen.

Vad vi kan hjälpa dig med

Alla aspekter av migrationsrätt omfattas.

  • Permanent uppehållstillstånd
  • Uppehållstillstånd för arbete, studier och besök
  • Återinvandring
  • Anknytning
  • Asyl
  • Ansökan om medborgarskap

Begär konsultation

Vi kontaktar dig angående ditt ärende så fort vi kan.