Familjerätt

Om familjerätt

Familjerätt är ett område som kräver mycket noggrann och medkännande hantering, på grund av de djupt personliga och den ofta smärtsamma karaktären hos de frågor som diskuteras.

Vid denna svåra tid måste du veta att du har en handledare som du kan lita på för att hantera ärendet på ett känslomässigt bra sätt och med största professionalism, och det är där vi kommer in. Vi har en stor erfarenhet av sådana frågor och är här för att erbjuda de expertråd som du behöver just nu.

Medling, skilsmässa och vårdnad

Vår expertis inkluderar äktenskapslag och äktenskapsskillnad och allt som ingår i detta område.

Om ditt äktenskap upphör kan vi vägleda dig genom skilsmässan och göra saker så smidiga som möjligt för att undvika onödig nöd. Vi kan också hjälpa dig att säkerställa ett vårdnadsarrangemang med dina barns välbefinnande och se till att allt möjligt görs för att säkerställa deras emotionella och fysiska välbefinnande.

Vad vi kan hjälpa dig med

Alla aspekter av familjerätten omfattas.

  • Vårdnadstvister
  • Underhållstvister
  • Umgängestvister
  • Boendet
  • Bodelning
  • Ansökan om ensam vårdnad
  • Samboavtal
  • Skilsmässa
  • Äktenskapsförord

Begär konsultation

Vi kontaktar dig angående ditt ärende så fort vi kan.